به اطلاع شهروندان محترم  می رساند  ساعات کاری مراکز معاینه فنی از ساعت 7:30 صبح لغایت 16:15  و  روزهای پنجشنبه از ساعت7:30 صبح لغایت 13 می باشد همچنین ساعت کار مرکز بیهقی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 14 می باشد.