قابل توجه شهروندان محترم در حال حاضر ساعت کاری مراکز معاینه  فنی از ساعت7:30 صبح لغایت 16 و پنجشنبه ها از ساعت 7:30 صبح لغایت 13 و همچنین مرکز بیهقی جمعه ها از ساعت 8 صبح لغایت 14 می باشد.