به اطلاع شهروندان محترم  می رساند  ساعات کاری مراکز معاینه فنی از ساعت 7:30 صبح لغایت 16:15  و  روزهای پنجشنبه از ساعت7:30 صبح لغایت 13 می باشد همچنین ساعت کار مرکز بیهقی و خاوران روز های جمعه  از ساعت 8 صبح لغایت 14 می باشد.

توجه: در روزهای پنجشنبه تا پایان سال 94 مراکز : بیهقی - سراج - نیایش - آبشناسان از ساعت 7:30 لغایت 16فعال می باشند.

        روزهای جمعه تا پایان سال 94 مراکز: بیهقی - سراج - آبشناسان - الغدیر و امام رضا (ع) از ساعت  8صبح لغایت 14 فعال می باشند.