به اطلاع شهروندان محترم می رساند ساعات کاری مراکز معاینه فنی خودرو  به استثناء مرکز سراج و ابوذر و مرکز ایرتویا (مختص خودروهای گروه تویوتا) شنبه الی جمعه از ساعت 7:30 لغایت 24:00 می باشد.

ساعات کاری مرکز سراج از 7:30 لغایت 19:00 مرکز ابوذر 7:30 لغایت 18:00 و مرکز ایرتویا (مختص خودروهای گروه تویوتا) از ساعت 7:30 لغایت 16:00 می باشد.

پذیرش خودروهایی که کمتر از 48 ساعت از تحویل پلاک آنها می گذرد امکان پذیر نیست.

شهروندان محترم دارای خودروی سبک دیزلی جهت انجام معاینه فنی به مرکز بیهقی مراجعه فرمایند.


با توجه به امکان تغییر در ساعات فعالیت مراکز خواهشمند است قبل از مراجعه با ارسال عدد یک به سامانه پیامکی 2000112 از آخرین وضعیت فعالیت مراکز مطلع شوید.

در صورت انجام معاینه فنی برای ثبت نام در سامانه طرح ترافیک، این مسئله را به اطلاع اپراتور قسمت پذیرش جهت درج در سامانه مربوطه رسانده شود.

کلیه خودروهای چهار چرخ متحرک (AWD) جهت انجام معاینه فنی تنها به مرکز معاینه فنی چمران مراجعه نمایند.