Menu
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

به اطلاع شهروندان محترم  می رساند ساعات کاری مراکز معاینه فنی خودرو شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 16:15 و در روز پنجشنبه مورخ 95/06/04 از ساعت 7:30 لغایت 16:00 می باشد. همچنین  مراکز معاینه فنی بیهقی، سراج، نیایش و آبشناسان در روز جمعه 95/06/05  از ساعت 8:00 صبح لغایت 14:00آماده خدمت رسانی می باشند.