بیهقی
  ورود به سایت |  04/24/2014 - پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393
 
..:: مراکز معاینه فنی خودرو سبک » بیهقی ::..
  جستجو
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروی بیهقی کمينه

مدیر مرکز : مهندس مجید عبدالرحیم تنباکوئی

 
         مرکز بيهقی: ميدان آرژانتين, پارک­سوار بيهقی, ضلع شمال شرقی پارک سوار
     ساعت کار مرکز در حال حاضر:7:30الی16:15  روزهای پنج شنبه 7:30 الی 13       
تلفن تماس :88523062

 

  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385