مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروی بیهقی

مدیر مرکز : مهندس مجید عبدالرحیم تنباکوئی

 
         مرکز بيهقی: ميدان آرژانتين, پارک­سوار بيهقی, ضلع شمال شرقی پارک سوار
     ساعت کار مرکز در حال حاضر:7:30الی16:15  روزهای پنج شنبه 7:30 الی 13       
تلفن تماس :88523062

 

ورود به سایت