سراج
  ورود به سایت |  04/17/2014 - پنجشنبه 28 فروردين 1393
 
..:: مراکز معاینه فنی خودرو سبک » سراج ::..
  جستجو
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک سراج کمينه

مدیر مرکز :  مهندس محمد رضایی زارع 

 

     مرکز سراج: ميدان رسالت, خيابان فـرجام, خيابان سراج, جنب پمپ گاز
    ساعت کار مرکز در حال حاضر: 7:30 الی15 :16 روزهای پنج شنبه 7:30 الی 13 
تلفن تماس:77061200

  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385