Searching...
Menu

مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شهید چمران


مدیر مرکز : آقای  فرزاد هژیر

 

                      مرکز چمران : خیابان شهید رجایی - بالاتر از پل شهید آوینی - جنب مرکز خرید و فروش خیابان معاینه فنی خودرو