خاوران
  ورود به سایت |  04/24/2014 - پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393
 
..:: مراکز معاینه فنی خودرو سبک » خاوران ::..
  جستجو
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک خاوران کمينه


 

مرکز خاوران: جاده خاوران، بزرگراه امام رضا (ع)، کیلومتر 12 ، بعد از خاورشهر ، مقابل مرکز تعویض پلاک خودرو                     

                     ساعت کار مرکز در حال حاضر: 7:30الی 16روزهای پنج شنبه 7:30الی 13:15    
 
تلفن تماس : 33856464

 

 

 

  
شهرداری تهران Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385