مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک خاوران 

                              مرکز خاوران: جاده خاوران، بزرگراه امام رضا (ع)، کیلومتر 12 ، بعد از خاورشهر ، مقابل مرکز تعویض پلاک خودرو                     

                     ساعت کار مرکز در حال حاضر: 7:30الی 16روزهای پنج شنبه 7:30الی 13:15    
 

تلفن تماس : 33856464

 

 

 

 

ورود به سایت