Searching...
Menu

ارزیابی وضعیت آلایندگی اتوبوس های سرویس کارکنان شهرداری تهران


( 1397/7/21 )

شهرداری تهران اجرای طرح کنترل وضعیت آلایندگی خودروهای سنگین در سطح شهر را از اتوبوس های سرویس کارکنان شهرداری آغاز نمود.

به گزارش روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در روز چهارشنبه مورخ 18 مهرماه در پی بخشنامه معاون حمل ونقل وترافیک به کلیه مجموعه های شهرداری مبنی بر عدم استفاده از خودروهای فاقد معاینه فنی ، اکیپ کنترل آلایندگی کنار جاده ای به همراه پلیس در مکان شهرداری تهران خیابان بهشت جهت کنترل وضعیت آلایندگی اتوبوس های سرویس کارکنان حضور یافت. در این بازدید 23 دستگاه اتوبوس با تجهیزات تست کدری دود مورد ارزیابی قرار گرفت که از این تعداد 6 دستگاه خودرو به علت آلایندگی و یا نداشتن گواهی معاینه فنی توسط پلیس اعمال قانون و جریمه شدند. از 6 دستگاه اتوبوس یک دستگاه به علت وضعیت نا مساعد در تولید آلایندگی فک پلاک و جهت تعیمر اساسی به تعمیرگاه اعزام گردید.

مدیر روابط عمومی در توضیح اجرای این طرح گفت: این طرح با هدف پایش وضعیت آلایندگی خودروهای سنگین در شهر برنامه ریزی شده و اکیپ تجهیز شده به این منظور به همراه مجریان قانون ً پلیسً به زودی نسبت به کنترل خودروهای سنگین (اتوبوس کامیون کامیونت) در شهر تهران اقدام خواهند نمود. این الگو مطابق با طرحی است که دردنیاRoad side  شناخته می شود و به عنوان یک کنترل مضاعف بر روی آلایندگی خودروهای در حال تردد است.ضمناً شهروندان هم می توانند در صورت مشاهده هر گونه وضعیت تولید آلایندگی نا متعارف در اتوبوس ها و خودروهای سنگین نسبت به اعلام آن به سامانه 1888 اقدام نموده تا توسط همین اکیپ خودرو ردیابی و مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد.


تعداد بازدیدکنندگان(103نفر)
print
rating
  نظرات