Searching...
Menu

اصلاح و بهبود رویه و فرایند انجام معاینه فنی در مراکز بیهقی و نیایش / آزمایش ادواری سلامت کارکنان مرکز الغدیر انجام شد


( 1398/4/2 )

به گزارش روابط عمومی در راستای مدیریت امور مشتریان و ارائه خدمات بهتر به شهروندان نسبت به اصلاح و بهبود رویه و فرایند انجام معاینه فنی خودروها در مراکز بیهقی و نیایش اقدام گردید.

در این مراکز ضمن جمع آوری زوائد فیزیکی داخل سالن های معاینه فنی و آرام سازی بصری، چیدمان بخشی از فضای اداری براساس گردش کاری جدید تغییر و بازسازی گردید.

شایان ذکر است در حال حاضر برای تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان اصلاحاتی در گردش کاری مراکز انجام شده و صدور نتایج آزمون و گواهی معاینه فنی در یک مکان انجام می گردد.

به گزارش روابط عمومی در مورخ 98/03/29 آزمایش ادورای سلامت کارکنان مرکز معاینه فنی خودرو الغدیر انجام شد.

این آزمایشات بصورت سالانه در راستای ارزیابی و کنترل سلامت برای کلیه کارکنان الزامی است.

 


تعداد بازدیدکنندگان(69نفر)
print
rating
  نظرات