Searching...
Menu

نشست مشترک معاونین ستاد معاینه فنی خودروهای تهران و اورژانس شهر تهران


( 1398/4/23 )

تسریع در ارائه خدمات به خودروهای اورژانس تهران در مراکز معاینه فنی خودرو شهر تهران مورد توافق قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران،  17 تیرماه در مرکز معاینه فنی بیهقی با حضور معاون بهره برداری ستاد معاینه فنی خودرو و معاون اجرایی اورژانس تهران برگزار شد. 

معاون اجرایی اورژانس تهران طالبی، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه معاینه فنی در اقدامات زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا گفت: اورژانس تهران به عنوان سازمان خدمت رسانی به شهروندان در حفظ ایمنی و سلامت شهروندان و مشارکت در کاهش آلودگی هوا دارای مسئولیت بوده و این سازمان خود را مکلف به رعایت قانون و انجام ادواری معاینه فنی خودروهای اورژانس می داند. وی با اشاره به اهمیت زمان برای این خودروها ایجاد هماهنگی های لازم در مراکز جهت تسریع در ارائه خدمات به این خودروها را پیشنهاد داد.

در ادامه معاون بهره برداری ستاد معاینه فنی ضمن استقبال از این درخواست آمادگی کلیه مراکز را جهت برنامه ریزی پذیرش این خودروها اعلام نمود.تعداد بازدیدکنندگان(23نفر)
print
rating
  نظرات