Searching...
Menu

اجرای برنامه مشترک سازمان آتش نشانی و ستاد معاینه فنی خودرو در مدیریت بحران


( 1398/5/20 )

مانور اطفای حریق با هدف حفظ جان شهروندان و کارکنان در مواقع ضروری و حوادث توسط ایستگاه 55 آتش نشانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران امروز مرکز معاینه فنی آبشناسان میزبان برگزاری مانور اطفای حریق بود. در این برنامه که با هماهنگی سازمان آتش نشانی انجام شد ضمن ارائه آموزشهای لازم جهت نحوه برخورد کارکنان در شرایط اضطرار به صورت میدانی و عملیاتی شیوه اطفای حریق خودرو و نجات جان کارکنان محصور در فضاهای اداری و پشت بام پیاده سازی شد.


تعداد بازدیدکنندگان(8نفر)
print
rating
  نظرات