Searching...
Menu

برگزاری دوره آموزشی معاینه فنی ویژه دانشجویان پلیس


( 1396/2/2 )

به گزارش روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران دومین دوره آموزشی معاینه فنی جهت دانشجویان دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی در واحد آموزش مرکز معاینه فنی نیایش برگزار گردید.

آقای مهندس رضا پزشک پور معاون طرح و برنامه ستاد معاینه فنی به عنوان واحد متولی بحث آموزش در تبیین اهداف این دوره های آموزشی گفت: حسب هماهنگی های بعمل آمده با پلیس محترم راهور تهران بزرگ این دوره های آموزشی به منظور آشنایی هرچه بیشتر ضابطین قانون با مباحث معاینه فنی و ایجاد تعامل و تبادل اطلاعات میان کارشناسان این مجموعه با پلیس به صورت مستمر و مشترک جهت دانشجویان دانشکده پلیس برگزار می شود. در این دوره های یک روزه علاوه بر ارائه موضوعات معاینه فنی و خودرو به صورت تئوری، دانشجویان به مدت یک ساعت در سالن معاینه فنی به صورت عملی با رویه و فرآیند انجام معاینه فنی در مراکز شهر تهران آشنا می گردند.

وی در ادامه افزود: مشارکت پلیس و شهرداری تهران در بحث آموزش موجب اثرات مثبتی در ارتقاء کیفی و دانش تخصصی در این حوزه گردیده و بدون تردید تدوام آن موجب اعتماد سازی عمومی در جامعه بر عملکرد مسئولین در اجرای صحیح انجام معاینه فنی خواهد گردید.تعداد بازدیدکنندگان(557نفر)
print
rating
  نظرات