Searching...
Menu

برگزاری دوره آموزشی معاینه فنی جهت دانشجویان رشته مکانیک خودرو مرکز آموزشی علمی- کاربردی ساپکو


( 1396/5/7 )

به گزارش روابط عمومی دوره آموزشی معاینه فنی جهت دانشجویان رشته مکانیک خودرو مرکز آموزشی علمی- کاربردی ساپکو توسط واحد آموزش ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو  برگزار گردید.

این دوره دو ساعته که با حضور 20 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مکانیک خودرو برگزار شد. دانشجویان ضمن فراگیری مباحث نظری و عمومی در خصوص معاینه فنی خودرو به صورت عملی با فرآیند انجام آزمون ها در سالن تست آشنا گردیدند.

شایان ذکر است واحد آموزش ستاد معاینه فنی خودرو از لحاظ تخصصی و امکانات دارای جایگاه ویژه ایی در کشور بوده و در حال حاضر در بحث آموزش و تحقیقات با اکثر دانشگاه ها همکاری می نماید. 


تعداد بازدیدکنندگان(381نفر)
print
rating
  نظرات