Searching...
Menu

برگزاری اولین آزمون سطح سنجی کارکنان ستاد معاینه فنی خودروهای تهران


( 1397/5/21 )

بنا بر گزارش روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران آزمون رتبه بندی کارکنان در روز جمعه مورخ 19 مرداد ماه در محل دانشگاه علمی و کاربردی معاونت حمل و نقل و ترافیک ، به مدت یک ساعت و نیم مطابق با استانداردهای آموزشی برای سطوح مختلف سازمانی شامل سئوالات فنی – هوش-مدیریت  -زبان انگلیسی برگزار گردید.

پزشک پور تبریزی معاون طرح و برنامه ستاد معاینه فنی در توضیح این آزمون اظهار داشت: پیاده سازی این برنامه با هدف ارزیابی و سنجش علمی و فنی کارکنان انجام شده و پس از سطح سنجی ، دوره های آموزشی مورد نیاز در حین خدمت برای کلیه کارکنان برگزار خواهد شد. بدون تردید این آزمون ها می تواند در ارتقا دانش مجموعه و ارتقاء کیفی عملکرد کارکنان موثر بوده و ایشان را در زمینه فراگیری مباحث علمی تشویق و ترغیب نماید.

سید نواب حسینی منش مدیر عامل ستاد معاینه فنی به همراه مهندس میر پورمدیرکل برنامه ریزی و آموزش توسعه منایع انسانی و دکتر سیاری معاون مدیر کل ارزشیابی و انتصابات مدیران شهرداری تهران ، ضمن حضور در محل آزمون و اطلاع از رویه انجام آن اظهار داشتند: این آزمون بصورت مستمر در طول سال چندین مرتبه برگزار خواهد شد و کلیه برنامه ها و تقویم های آموزشی جهت کارکنان در طول سال براساس نیاز کارکنان برنامه ریزی خواهد گردید .با مشخص شدن سطح و رتبه کارکنان من بعد یکی از شرایط لازم جهت احراز پست در این مجموعه داشتن رتبه مورد نیاز در آن  بخش خواهد بود و شایسته سالاری کارکنان لحاظ خواهد شد.

وی در ادامه افزود: پس از مشخص شدن رتبه ، برای کلیه کارکنان مشخصه ای ویژه برای نصب بر روی لباس فرم طراحی می گردد تا مراجعین به مراکز معاینه فنی بتوانند به راحتی افراد شاغل در قسمت های مختلف را تشخیص دهند. پیاده ساری این برنامه در ستاد معاینه فنی بصورت پایلوت انجام گردیده که با عنایت به اهمیت آن در ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات به شهروندان می تواند به کل کشور تعمیم داده شود.

در پایان این بازدید مهندس میر پور ضمن تقدیر از اجرای این طرح اظهار داشتند: در شهرداری تهران در بحث آموزش بصورت مجازی و استفاده از اپلیکیشن ،جهت دسترسی آسان ،امکانات و پتانسیل های خوبی موجود است و شهرداری تهران آمادگی دارد تا در این در ارتباط حمایت های لازم را از ستاد معاینه فنی بنماید.


تعداد بازدیدکنندگان(343نفر)
print
rating
  نظرات